Інноваційна діяльність - пріоритетний напрям освітньої роботи Початкової школи № 1 м. Умань

Невідповідність старих методів навчання, виховання та розвитку дітей новим умовам життя; суперечність між масою нових відомостей і рамками навчально-виховного процесу стали поштовхом до переосмислення цінностей, пошуку нового в теорії та практиці навчання і виховання, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи.
Так у 2006 році в ПШ була сформована творча група, діяльність якої спрямовано на забезпечення якості та ефективності окремих нововведень і загального інноваційного процесу в ПШ. Членами цієї творчої групи протягом 2006 – 2007 н. р. розроблена система управління інноваційною діяльністю педагогів ПШ та відповідне методичне забезпечення («Етапи роботи педагога над інновацією, що впроваджує», «Анкета діагностики педкадрів під час входження в інновацію», «Пам’ятка для педагогів-інноваторів», «Пам’ятка по складанню плану роботи педагога з впровадження інноваційних нововведень», картка «Контроль та експертна оцінка результатів інновацій, нововведень»).

З 2012 року ПШ є опорним центром у місті з впровадження інноваційних технологій.

Програма опорного центра з впровадження інноваційних технологій«ІННОВАТИКА+» розроблена педагогічним колективомПШ № 1 на період з 2012 по 2020 р.р. та спрямована на створення сприятливо-стимулюючих умов для інноваційного розвитку закладу, регулювання процесу інноваційної діяльності педагогів, зростання рівня їх педагогічної майстерності, культури, мислення, світогляду, популяризації інноваційного досвіду роботи серед освітянської спільноти міста. Створити інноваційне середовище в закладі, в якому б кожна дитина розвивалася, розкриваючи свій безмежний потенціал – ось пріоритетне завдання програми роботи опорного центру «ІННОВАТИКА+». Провідною ідеєю програми є розвиток особистісних здібностей педагогів та вихованців ПШ.

Важливою складовою інноваційного потенціалу є здатність навчального закладу до створення інноваційного середовища. В нашому закладі цьому сприяє наявність високого культурно-освітнього рівня батьків вихованців (понад 53% яких мають вищу освіту), можливостей залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи.

З цією метою в закладі налагоджено партнерські зв’язки з іншими соціальними інститутами міста та області. Науково-методичний патронат ПШ здійснюють обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (ЧОІПОПП), Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини (УДПУ), педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка, міський методичний кабінет. Заклад співпрацює з міською дитячою поліклінікою. Організаційно-педагогічну підтримку щодо роботи з обдарованими вихованцями надають дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), станція юних туристів (СЮТ), будинок дитячої та юнацької творчості, тенісний клуб «Колос».
Наявність соціальних партнерів передбачає взаємозбагачення взаємодіючих систем, наповнення їх новим змістом, ознайомлення з досвідом інноваційної діяльності колег, популяризацію творчих надбань педагогічного колективу НВК.
Суттєву допомогу щодо вибору, ознайомлення з основними положеннями і змістом інновацій, надає банк інноваційних технологій, каталог інновацій з короткою характеристикою кожної технології. Розпочато роботу по створенню електронної бази презентацій до них.
На етапі підготовки суб’єктів інноваційної діяльності до роботи в нових умовах особливого значення набуває процес навчання педагогів. З цією метою використовуємо такі форми роботи як семінари, тренінги, консультації тощо. Протягом 2008-2016 років проведено серію педагогічних читань «Теоретичні та практичні засади педагогічних технологій», «Роль ІКТ у формуванні інформаційних компетенцій педагога та вихованців», організовано роботу школи перспективного педагогічного досвіду з проблем: «Досвід виховання духовності в практиці роботи Ш. Амонашвілі», «Організація уроків в системі розвивального навчання» (досвід роботи учителя початкових класів міської гімназії Мартьянової Л.М.)», школи педагогічної майстерності з проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі НВК».
Організаційним та інтелектуальним ядром педагогічної інноваційності в закладі є дослідно-пошукова робота, яка організовується як у груповій, так і в індивідуальній формах. Починаючи з 2003 року НВК є експериментальним майданчиком міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Коло досліджуваних проблем досить широке: апробація дошкільної програми «Я у Світі», модернізація управлінської діяльності керівника закладу, формування толерантних взаємовідносин в дитячому колективі, розвиток креативності дошкільників, формування інтелектуальної культури особистості молодшого школяра.
Так, у 2009 році на базі навчально-виховного комплексу організовано дослідно-експериментальну роботу з проблем: «Педагогічні умови виховання толерантності у старших дошкільників» (науковий керівник – Скрипник Неля Іванівна, викладач УДПУ),«Психолого-педагогічні умови креативного розвитку дошкільників на засадах диференційованого підходу» (науковий керівник – Андрющенко Тетяна Костянтинівна, завідувач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук). З метою організації соціокультурного ігрового середовища в закладі для цілеспрямованого креативного розвитку дошкільників, в НВК організовано дослідно-експериментальну роботу педагогів з проблеми: «Ігрова діяльність дошкільників як організаційно-педагогічна умова їх креативного розвитку».

З метою підвищення власного інноваційного потенціалу педагогічними працівниками вивчаються та впроваджуються в особисту освітню практику окремі педагогічні технології та їх елементи. На сьогодні апробовано та застосовуються на рівні закладу методика раннього інтенсивного навчання дітей грамоти М. Зайцева, «Логіки світу» І.Стеценко, «Логіка» О. Митника, «Складання творчих розповідей за картиною» Т. Сидорчук, А. Кузнєцової, ТРВЗ Г. Альтшуллера, «Палички Кюїзенера», "Блоки Дьєнеша" проектна технологія, інтерактивні методи і прийоми, елементи проблемного та розвивального навчання. НВК є профільним центром з питань використання в навчально-виховній роботі розвиваючих ігор Б.П. Нікітіна.

З метою вивчення та аналізу інноваційного процесу було проведено тематичну перевірку. Питання про вплив запроваджених технологій на результативність навчання і виховання дітей, розглянуто на педагогічній раді ПШ (протокол № 4 від 25.04.2008).
Методичною службою закладу систематизовано та узагальнено дані про інноваційну діяльність педагогів та створено відповідну базу даних. Для регуляції інноваційної діяльності, директором НВК щорічно видається наказ «Про інноваційну діяльність педагогічних працівників».
Інноваційні технології є засобом модернізації методичної роботи. Належний рівень проведення методичних заходів забезпечує використання інтерактивних та інформаційних технологій. У роботі з дорослими запроваджено такі методи, як інтерактивна система нотаток, керована лекція, мозаїка, діалог, мозкова атака, синтез думок, акваріум тощо. Особливо доцільними виявились вони під час вироблення спільної колективної думки, при розв’язанні спірних питань, прийнятті рішення. Як свідчить практика, використання активних форм навчання сприяє не лише професійному зростанню, формуванню фахових компетенцій, а є глибинним поштовхом до самоосвіти. Досвід роботи з даної проблеми узагальнено в методичному посібнику «Модернізація освітньої роботи дошкільного навчального закладу засобами інтерактивної технології», який у 2009 році визнано лауреатом обласної виставки педагогічних технологій.
Засобом підвищення інноваційної культури педагогів стало підключення до закладу до Інтернет-мережі та створення власного сайту, що розширило інформаційні можливості, стимулювало до участі в різноманітних інтернет-заходах. Так, у минулому навчальному році 31% (11 педагогів) взяли участь в інтернет-семінарах та конференціях, в тому числі з проблеми: «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі».
Про ефективність використання педагогічних новацій в навчально-виховній роботі свідчить зростання показників розвитку психічних процесів, і зокрема логічного та наочно-образного мислення, старших дошкільників; високий рівень їх логіко-математичного розвитку, пізнавального розвитку, активізація художньо-мовленнєвої творчості вихованців.
Таким чином, використання інноваційних технологій є дієвим засобом удосконалення навчально-виховної та методичної роботи, що дозволяє зробити процес навчання дітей і дорослих більш цікавим та ефективним.
Основні форми презентації результатів інноваційної педагогічної діяльності в нашому закладі – це відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, публікації у фахових періодичних виданнях, виступи на науково-практичних конференціях, в засобах масової інформації.


"Дитяче дослідження як метод навчання дошкільників" (за методикою О.І.Савенкова). Майстер-клас

Деренівська О.О.


Розвиток логічного мислення дошкільників засобами технології "Палички Кюїзенера"

Нікітченко С.І.


«Технологія інтегрованого навчання і виховання»
Б. Нікітін


Опис методики навчання дітей розповіданню за схемами О.Білан, К.Крутій

Христич І.М.


Опис змісту інноваційної технології ТРВЗ.

Нікітченко С.І.

Кiлькiсть переглядiв: 2971

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.