Заява на вступ дитини до закладу освіти подається шляхом електронної реєстрації!

Електронна реєстрація дітей в заклади дошкільної освіти

Електронна реєстрація дітей в заклади загальної середньої освіти

Зарахування учнів до закладу освіти проводиться згідно з наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичних документів встановленого зразка і відповідного документа про освіту для учнів (крім першого класу).
Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням (інклюзивних дошкільних груп) здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно - ресурсного центру.
Першочергове право на зарахування до закладу загальної середньої освіти у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, мають:
- діти, місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти підтверджене;
- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- діти працівників цього закладу освіти;
- діти, які є випускниками дошкільного підрозділу освітнього закладу;
- також відповідно до ст. 8 р. ІІ Закону України «Про загальну середню освіту», діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.
Прийом дітей до закладу освіти для здобуття дошкільної освіти здійснюється директором на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, свідоцтва про народження.
Групи у закладі освіти для здобуття дошкільної освіти формуються за віковими ознаками. Зарахування дітей до груп санаторного типу (латентна туберкульозна інфекція, хронічні неспецифічні захворювання органів дихання, (ЧХД)) та компенсуючої групи (порушення мовлення) здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Інформація про наявність вільних місць у групах та класах Початкової школи № 1 м. Умань

Інформація про наявність вільних місць у дошкільному підрозділі Початкової школи № 1
станом на 01. 10. 2020 року
Вікова група (вік дітей)Кількість дітей за спискомКількість вільних місць у закладіНаявність черги
ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ № 1 (від 2 до 3 років)2401
ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ №2 (від 3 до 4 років)2402
МОЛОДША ГРУПА (від 3 до 4 років)2702
СЕРЕДНЯ ГРУПА №1 (від 4 до 5 років)2700
СЕРЕДНЯ ГРУПА №2 (від 4 до 5 років)2600
СТАРША ГРУПА №1 (від 5 до 6 років)2600
СТАРША ГРУПА №2 (від 5 до 6 років)2600
*Повідомляємо, що на2021/2022 навчальнийрік до груп раннього віку буде проводитися набір до двох груп раннього віку (50 дітей). Діти приймаються до закладу через електронну чергув порядку реєстрації. Діти приймаються до закладу через електронну чергу в порядку реєстрації.
На сьогоднішній день вільних місць немає.
Директор ПШ №1 ______ В. М. Кривда

Інформація про наявність вільних місць у шкільному підрозділі Початкової школи № 1
станом на 01. 10. 2020 року
КласКількість учнів за спискомКількість вільних місць у класіНаявність черги
1 клас3400
2 клас2550
3 клас3000
4 клас2910
Всього учнів11860
Діти приймаються до освітнього закладу за заявами батьків через електронну чергу в порядку реєстрації.
Перевага надається дітям, які відвідують дошкільний підрозділ початкової школи №1.
Директор ПШ № 1 ______ В. М. Кривда

Положення
про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості
у зарахуванні дітей до початкової школи №1 м.Умань

1. Загальні положення.

Відповідне положення регулює діяльність Початкової школи (далі ПШ) № 1 м. Умані.

Прийом дітей до дошкільного та шкільного підрозділів Початкової школи відбувається відповідно до пункту 2 статті 11, статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту», п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України «Про захист персональних даних», пункту 6 Положення про дошкільний заклад, Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясла-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006р. №240/165, пункту 2.3 розділу 2 Положення про відділ освіти Уманської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.06.2006 р. №(3.4-2/5) з метою удосконалення діяльності закладу щодо прийому дітей до навчально-виховного комплексу, дотримання вимог організаційно-правових засад діяльності закладу, підвищення ефективності роботи адміністрації НВК з громадянами міста щодо задоволення їх потреб у здобутті дошкільної та початкової освіти і забезпечення рівності умов для вступу до закладу.

1.1. Електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільний підрозділ здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у навчально-виховному комплексі;

- спрощення процедури обліку дітей до вступу у навчально-виховний комплекс;

- забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- забезпечення доступу до інформації про навчально-виховний комплекс;

- запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до навчально-виховного комплексу із загальним розвитком;

- здійснення обліку дітей, які мають відвідувати заклад.

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до Початкової школи розроблено згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 зі змінами та визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у закладі, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

1.2.1.У дошкільний підрозділ Початкової школи до груп загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.2.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.2.3. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад.

1.2.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.2.5. Інформація про пільгову категорію (за наявності).

1.3. У санаторні групи діти зараховуються на підставі:

1.3.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.3.2. Направлення тубдиспансеру

1.3.3. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад.

1.3.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.4. До 1 класу (в шкільну ланку навчально-виховного комплексу) діти зараховуються на підставі:

1.4.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.4.2. Медичної картки встановленого зразка.

1.4.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.4.4. Інформація про пільгову категорію (за наявності).

2. Порядок набору та обліку дітей до навчально-виховного комплексу(групи, класу):

2.1. Набір дітей у дошкільну ланку навчально-виховного комплексу здійснює директор, відповідно до списків сформованих електронною базою даних.

2.2. Першочергово надається направлення:

- дітям-інвалідам,дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування; дітям, які перебувають під опікою чи в прийомних сім’ях; дітям працівників ДНЗ;

2.3. Позачергово надається направлення:

- дітям, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції або батьки (один з батьків)яких загинули підчас участівантитерористичній операції;

- дітям, батьки які тимчасово переміщені з тимчасово окупова-них територій та районів проведення антитерористичної операції ;

- дітям батьків-інвалідів І групи;

- дітям із багатодітних сімей, якщо одна дитина із сім`ї відвідує обраний ДНЗ;

- дітям військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;

- дітям, які не були забезпечені місцем в компенсуючу групу навчально-виховного комплексув попередньому році.

2.4. У разі відсутності вільних місць у навчально-виховному комплексі черга зберігається ( в даному випадку директор попереджає (у телефонному режимі) батьків про наявність вільних місць у ПШ);

2.5. Прийом дітей раннього віку (від 2р. до 3р.) у заклад проводиться протягом поточного року. У разі недоукомплектування груп директор навчально-виховного комплексу здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.6. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у НВК та прохідним бар’єром на інтернет-ресурсах.

2.7. Список дітей по групах та класах у навчально-виховному комплексі формується на початку серпня поточного року.

2.8. Всі групи та класи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ та ЗОШ (група раннього віку – 15 дітей, дошкільна група – 20 дітей, клас – 30 учнів).

2.9. Протягом усього періоду перебування в навчально-виховному комплексі інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

3. Контроль за порядком набору до груп та класів навчально-виховного комплексу

3.1. Контроль за комплектацією дошкільних груп та початкових класів покладається на директора навчально-виховного комплексу.

4. Забезпечення доступу до електронної бази даних.

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал . Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.


Батьківський договір
між навчально-виховним комплексом та батьками вихованців

Навчально-виховний комплекс зараховує дитину, як правило, з вересня місяця поточного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчально-виховний комплекс;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

І. ОБОВЯЗКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

Навчально-виховний комплекс зобов’язується:

1. Ознайомити батьків (осіб, що їх замінюють) із статутом НВК, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
2. Надавати послуги п’ять днів на тиждень: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з денним перебуванням з 7.30 до 18.00.
3. Організовувати роботу чергової групи для дітей 3 – 9 років з 7.00 до 19.00 години (на підставі додатково поданих заяв).
4. Забезпечити дитині належний нагляд.
5. Нести відповідальність за здоров’я та життя дитини.
6. Сприяти різнобічному розвитку дитини відповідно до законодавчих документів України з дошкільної та початкової освіти.
7. Створювати оптимальні психолого-педагогічні умови для навчання дітей.
8. Організовувати гурткову роботу з художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, лінгвістичного напрямків.
9. Забезпечувати трьохразове гаряче харчування вихованців НВК відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах.
10. При потребі, організовувати спеціальну дієту за призначенням лікаря.
11. Проводити оздоровчо-профілактичні заходи.
12. Надавати додаткові послуги спеціалістів: психолога, логопеда, соціального педагога, масажиста.
13. Не виключати зі списків вихованців закладу дитину у разі її відсутності впродовж 1 місяця за умови надання батьками документа, що засвідчує поважну причину її відсутності у даний період (відпустки батьків, карантину, оздоровлення дитини у літній період (75 днів), хвороби та лікування, тощо).

Відрахування дітей з навчального закладу директор може здійснювати в таких випадках:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу;
- у разі відсутності дитини в НВК без поважних причин більше 1 місяця;
- у разі несплати батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

ДИТИНІ ГАРАНТУЄТЬСЯ:

- безкоштовна якісна дошкільна та початкова освіта в межах державних освітніх стандартів;
- захист від усіх форм фізичного та психічного насилля;
- задоволення потреб в емоційно-особистісному спілкуванні;
- розвиток здібностей та інтересів дітей шляхом організації гурткової роботи;
- забезпечення соціальної адаптації та готовності до продовження освіти.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ БАТЬКІВ

2.1. Батьки погоджуються:

- на обробку своїх персональних даних;
- на обробку персональних даних дитини;
- на вивчення психологічних особливостей особистості дитини, її творчих можливостей та уподобань.

2.2. Батьки мають право:

- бути ознайомленими з навчально-виховним процесом в НВК;
- брати участь у навчально-виховній роботі закладу (участь в роботі, Піклувальної ради батьківського комітету, конкурсах, виставках, святах, розвагах, проектах, семінарах, та інше.);
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;- відвідувати навчально-виховні заходи;
- надавати НВК допомогу в створенні необхідних умов для навчання й виховання дитини.

2.3. Батьки зобов’язані:

- взаємодіяти з НВК по всіх напрямках виховання і навчання дитини;
- регулярно відвідувати загальні і групові батьківські збори.
- виконувати правила для батьків щодо утримання, виховання та навчання дитини в навчальному закладі;
- особисто передавати дитину вихователю та вчасно забирати її з навчально-виховного комплексу не пізніше 18:00 год., не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям.
- приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані (особам в стані алкогольного сп'яніння вихователь має право дитину не віддавати);
- не палити на території навчального закладу;
- не заїжджати власним транспортом на територію закладу;
- попереджувати конфліктні ситуації з працівниками НВК та батьками або особами, які їх замінюють.
- щомісяця, не пізніше 25-го числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини;
- інформувати заклад про відсутність дитини, її хворобу;- попереджати заклад напередодні приходу дитини після відсутності 3-х днів з представленням довідки від дільничного педіатра про стан здоров’я дитини.
- надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно- розвиваючого середовища, проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення, корекційно-відновлювальної роботи.
- вносити благодійні внески по мірі потреб закладу та можливостей батьків на покращення харчування, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК згідно чинного законодавства.

Наша адреса

20 300 Черкаська обл.,
м. Умань,
вул. Тютюнника (Петровського), 9 А
тел. (04744) 3-38-65
Електронна скринька: navukom@ukr.net
Робочі години з 7.30 до 18.00
Чергова група з 7.00 до 19.00

Кiлькiсть переглядiв: 1213

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.