Звіт керівника навчально-виховного комплексу №1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» м. Умані Черкаської області Кривди Вікторії Миколаївни «Про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016/2017 навчальний рік»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 року №55 « Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» щорічно у навчально-виховному комплексі №1 у червні -серпні проводиться звіт керівника перед педагогічним колективом та громадськістю.

Діяльність навчально-виховного комплексу №1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» (далі НВК) спрямована на постійне підвищення рівня організації навчально-виховного процесу. У закладі створено належні умови для забезпечення рівного доступу здобуття якісної освіти вихованцями дошкільної та шкільної ланок НВК. З метою охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку та здійснення підготовчої роботи до комплектації закладу у 2016 році проведено облік дітей мікрорайону закладу. Результати обліку засвідчили, що 402 дитини віком від народження до шести років проживає у мікрорайоні закладу(31% дітей є вихованцями НВК №1).

Із 402 дітей, які проживають у мікрорайоні закладу, 69 дітей 5-ти річного віку, що становить 100%, охоплені різними формами дошкільної освіти. Велика увага приділяється дітям 4-х річного віку, які з поважних причин не можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади. Так, 6 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом (наказ НВК №1 від 25.08.2016 року №90 «Про організацію та здійснення соціально-педагогічного патронату дітей дошкільного віку мікрорайону навчально-виховного комплексу в 2016 році»). Соціально-педагогічною роботою займається соціальний педагог Лиса Л.В. Свою діяльність планує відповідно до статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» та листів МОН України від 17.02.2008 року № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09. 2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку», від 04.10.2007 року №1/9-583 та «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад».

Упродовж року педагог відвідувала сім’ї з метою надання консультативно-методичної допомоги та проводила майстер-класи з дітьми з актуальних освітніх питань. Заплановано продовжити роботу з даною групою дітьми у наступному навчальному році.

Результати навчально-вихованої роботи з дітьми показали, що всі вихованці справилися із програмовими завданнями. Показники виконання Програм за 2016/2017 навчальний рік подано у таблиці:

Група Загальний рівень
в д с п
Середня гр. №2 36% 27% 24% 13%
Середня гр. № 7 36% 35% 24% 5%
Старша гр. № 3 66% 25% 9% 0%
Старша гр. № 4 35% 52% 13% 0%

Так, найкращі показники серед груп раннього віку продемонстрували малята групи №1 ( вихователі Нікітченко С.І, Потапова Г.І .); серед груп молодшого дошкільного віку діти групи №5 (вихователі Подобедова О.О, Василенко І.В.); серед груп середнього віку вихованці групи №7 (вихователі Деренівська О.О., Головач І.В.); серед старших груп – дошкільники групи №4 (вихователі Павленко Л.І., Самойленко О.М.).

Такі результати роботи з дітьми свідчать про дотримання необхідних умов у закладі, а саме:

- високий рівень професійної підготовки кожного члена педагогічного колективу;

- забезпечена достатня матеріальна та навчально-методична база;

- наявний повний набір необхідних посібників для кожної дитини і кожної групи;

- впровадження у навчально-виховний процес інновацій;

- зміцнення зв’язків сімейного та громадського виховання.

У 2017 році підготовлено 57 дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. В квітні - травні проведено моніторинг реалізації завдань Державного стандарту дошкільної освіти України, результати якого засвідчили належну підготовку дітей до школи у всіх старших групах. Більшість випускників (30 осіб) продовжує навчання в 1 класі НВК, 7 дітей пішли до 1 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14; 9 дітей – у НВК «Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання»; 11 дітей – до інших навчальних закладів міста.

Перейшло до основної школи 26 учнів: 9 - до НВК «Уманська міська гімназія-школа естетичного виховання», 6 – до НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 – колегіум», 3 – у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №11, 2 – у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №14, 1 дитина вступила до 5 класу гімназії «Києво-Могилянській колегіум» ІІ-ІІІ ступенів. 5 – до інших шкіл міста.

З метою реалізації завдань варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти України та Державного стандарту початкової загальної освіти в закладі функціонували 5 гуртків для дітей дошкільного віку та 5 гуртків для школярів . А саме:

- гурток навчання гри на музичних інструментах функціонує для вихованці старших груп. Керівник гуртка Вовк В.Ф.;

- гурток «Весела скакалка» функціонує для вихованців старших груп. Керівник гуртка Копитко Н.В.;

- хореографічний гурток «Краплинки», керівник гуртка Гучок О.Б., створений для дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів, що проявляють музично-хореографічні здібності. Результатом роботи гуртка є те, що вихованці НВК постійно беруть участь у концертах, конкурсах, розвагах. Демонструють свої уміння під час проведення міських музичних оглядів-конкурсів «Уманські дзвіночки»;

- гурток англійської мови «Місіс Англісіс» розрахований для дітей середнього та старшого дошкільного та шкільного віку. Організований з метою своєчасного розвитку у дітей основ іншомовного спілкування. Керівник гуртка Беланчук С.М. працює за програмою І.А.Кулікової «Англійська для дошкільнят». Результати своєї роботи діти демонстрували під час проведення розваг та Днів відкритих дверей. Заняття гуртка проводяться в кабінеті оснащеному комп’ютерною технікою, в наявності достатня кількість дисків з дитячими іграми та завданнями, які допомагають у цікавій формі знайомити дітей з англійською мовою та виконувати нескладні завдання.

- гурток з настільного тенісу функціонує для вихованців старших груп та 1-4 класів. Керівник гуртка Ткаченко В.В..

Протягом навчального року заклад тісно співпрацював з Будинком дитячої та юнацької творчості і Станцією юних туристів. Працівники БДЮТ та СЮТ забезпечували проведення гурткової роботи з бісероплетіння та заняттями з туризму. У 2016/2017 навчальному році вихованці закладу на 100% були охоплені гуртковою роботу при НВК.

Адміністрація закладу та піклувальна рада провели роботу щодо оновлення та збагачення матеріальної та методичної бази для проведення роботи в гуртках. Так, для хореографічного та акробатичного гуртків придбано гімнастичні костюми, для гуртка з англійської мову – посібники та диски з програмами та іграми.

Пріоритетним напрямом освітньої роботи комплексу була інноваційна діяльність. В НВК забезпечено належні умови для розвитку інноваційного потенціалу кожного педагога та закладу в цілому. Для регуляції інноваційної діяльності було розроблено Положення про роботу опорного закладу з впровадження інновацій, програму «Інноватика +», видано наказ «Про інноваційну діяльність педагогічних працівників».

Методичною службою розроблено модель методичного керівництва, відпрацьовано систему управління інноваційною діяльністю педагогів комплексу. Для цього створено відповідне методичне забезпечення («Етапи роботи педагога над інновацією, що впроваджує», «Анкета діагностики педкадрів під час входження в інновацію», «Пам'ятка для педагогів-новаторів», «Пам'ятка по складанню плану роботи педагога з впровадження інноваційних нововведень», картка «Контроль та експертна оцінка результатів інновацій, нововведень»; банк інноваційних технологій, каталог інновацій з короткою характеристикою кожної технології, електроні презентації до них. З метою систематизації та узагальнення даних про інноваційну діяльність педагогів створено відповідну базу даних («Картка обліку інновації та нововведення», зведена таблиця «Інноваційна діяльність в НВК»).

Зміцненню інноваційного середовища в закладі сприяла наявність високого культурно-освітнього рівня батьків вихованців (понад 53% яких мають вищу освіту) та цілеспрямована робота педагогів в напрямку ознайомлення батьків з інноваційними технологіями, залучення їх до участі у навчально-виховних заходах, що дало можливість отримати однодумців та спонсорів для зміцнення матеріально-дидактичної бази комплексу. У кожній віковій групі та класі наявне навчально-методичне забезпечення з питань нововведення, що впроваджувалися. Педагогами розроблено плани впровадження інновацій.

Засобом підвищення інноваційної культури педагогів стали семінари, тренінги, консультації при проведенні яких використовувалися ефективні інноваційні технології:технологія педагогічного портфоліо, MING MAPPING (інтелект – мапи), інтерактивна технологія, інформаційно-комунікаційні технології, ТРВЗ, ігрові технології, технологія проблемного навчання, створення ситуації успіху, тренінгові технології.

Організаційним та інтелектуальним ядром педагогічної інноваційності в НВК була дослідно-пошукова робота.

Наявність в закладі 2-х освітніх ланок сприяло забезпеченню наступності в інноваційній діяльності вихователів та вчителів.

Так, переглянувши ряд прогресивних методик та можливість їх інтеграції в новий освітній простір, ми впроваджували:

- дошкільні технології в початкову школу (“Вчіться фантазувати” Н. Єгорової, Розвивальні ігри Б.Нікітіна, методика М.Зайцева, ТРВЗ Г.Альтшулера, І.Стеценко “Логіки світу”);

- елементи шкільних технологій в дошкільну ланку НВК (проектний метод В.Кільпатрика, технології критичного мислення, метод “занурення ” М.Щетініна). Це дало змогу створити свою систему педагогічних новацій.

Про ефективність її використання в навчально-виховній роботі свідчить зростання показників розвитку психічних процесів (увага 97%, пам'ять зорова 100%, слухова 95 %), і зокрема логічного та наочно-образного мислення (по 100%) старших дошкільників; високий рівень їх логіко-математичного та пізнавального розвитку, активізація художньо-мовленнєвої творчості.

Педагогічний колектив активно популяризував роботу щодо впровадження інновацій в освітній процес закладу. Основними формами презентації результатів інноваційної педагогічної діяльності в НВК стали відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, публікації у фахових періодичних виданнях, виступи на науково-практичних конференціях, в засобах масової інформації.

Керівництво закладу сприяє активному впровадженню нововведень у практику роботи та здійснюють управлінські дії щодо результативності їх впровадження.

Проте, на сьогоднішній день незначною проблемою є робота з молодими педагогами із-за недостатнього усвідомлення ними потреби запровадження педагогічних інновацій у власну педагогічну практику, їх неготовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу були одним із важливих напрямків роботи батьківського комітету та адміністрації.

Протягом року її стан поліпшувався за рахунок благодійних внесків батьків вихованців, підтримці Ради та Піклувальної ради закладу.

До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень. За кошти міського бюджету придбано мультимедійну дошку, проектор, дві одиниці комп’ютерної техніки, посуд, рушники. Навчальний заклад забезпечений необхідним електрообладнанням, господарчими товарами: придбані сучасні меблі, 2 водонагрівачі, 3 пилосмоки, м’який інвентар (рушники, постільна білизна, килим, тканина на покривала та штори), іграшки відповідно до віку дітей, методичні посібники, дидактичний матеріал для інноваційної діяльності, канцелярські товари. Але, відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 30 серпня 2005 року N 432/496 адміністрації НВК у наступному році необхідно придбати додаткові комплекти постільної білизни та посуду, переобладнати ізолятор, придбати наростаюче медичне обладнання.

Фінансово-господарська діяльність НВК у 2016/2017 н. р. здійснювалась згідно з річним планом та Програмою розвитку закладу. Були виконані наступні роботи:

· проведено капітальний ремонт в групі №7;

· покладено на підлогу центрального коридору 100 м2 кахлі;

· замінено меблі в групі №4 та №7;

· замінено та відремонтовано аварійні ділянки водо-, тепло-, каналізаційних мереж;

· встановлено систему відеоспостереження;

· пофарбовано обладнання на ігрових майданчиках.

Педагогічні працівники спільно із батьками провели велику роботу щодо поповнення ігрових осередків іграшками, сучасним дидактичним матеріалом. Показники забезпеченості обов’язкового обладнання відповідно до Типового переліку навчально-наочних посібників у дошкільних навчальних закладах станом на кінець навчального року становить у групах:

раннього віку – 63 %;

молодшого віку – 55 %;

середнього – 37 %;

старшого – 34 %.

Найбільша потреба виникла щодо придбання ляльок, фігур тварин та людей, транспорту, техніки, споруд, іграшок для ігор з піском, сенсорних, оптичних іграшок та іграшок для розвитку дихання.

З метою підвищення професійної майстерності педагоги закладу за власні кошти виписали фахові видання на суму 4353 грн.

Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії відділу освіти прийнято матеріалів та матеріальних цінностей на загальну суму 297962 гривні.

Таблиця надходження матеріальних цінностей у 2016/2017 навчальному році
Код Найменування визначеного предмета закупівлі Найменування обладнання, інвентарю Використано коштів ( грн..)
З міського бюджету Благодійна допомога
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Видання періодичні - 4353
Книги та підручники, наочні посібники, художні книги 6521 - 1501 4355
Приладдя канцелярське - 21125
Ігри та іграшки - 19878
Засоби для догляду господарсько - побутові - 26094
Інструменти господарчі - 350
Посуд 4593 900
Комплектуючі частини до КТ - 1590
Світильники світлодіодні (44 шт.) - 8999
Фарба - 540
Лінолеум - 25560
Матеріали будівельні - 29821
Плитка керамічна - 9430
Меблі (стінки, столи, шафи, стільці) - 31002
Металопластикові вікна та двері - -
1132 Медикаменти та перев’язувальний матеріал Препарати лікарські 314 967
1134 М’який інвентар Постільна білизна (66 компл.) дитячі костюми Килим Штори та покривала Рушники Тюль Покриття штучне (коралин) - - - - 7205 - - 10296 2100 1670 4200 4680 2259 5985
1139 Оплата інших послуг та інші видатки Оплата послуг будівельникам Оплата Інтернет - мережі - - 37050 1500
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Пилосмок (3 шт.) Водонагрівач (2 шт.) Лампа бактерицидна Опромінювач Фільтр для очищення води Роутер Система відеоспостереження Мультимедійна дошка Комп’ютерна техніка (2 шт.) Проектор - - - - - - - 19880 16658 13970 7697 4240 840 800 1000 20680 6500 - - -
Всього: 64548 грн. 297962 грн.

Всі матеріальні цінності, які придбані за батьківські та благодійні кошти вчасно обліковані відповідальними особами (наказ НВК №1 від 03.01.2016 року № 4 «Про створення комісії з питань оприбуткування та контролю за використання спонсорської допомоги, списанню малоцінного господарського інвентарю, господарсько-будівельних матеріалів та перевірці обліку основних засобів і малоцінного господарського інвентарю»).

Результати фінансової діяльності закладу висвітлюються та оновлюються 1 раз на місяць на сторінках сайту, що дозволяє переконатися у прозорості та раціональному використанні батьківських коштів.

Адміністрація закладу постійно працює над зміцненням та модернізацією матеріально-технічної бази, контролює правильне використання та збереження матеріальних цінностей.

Приділяється належна увага забезпеченню та доцільному підбору, розстановці педагогічних кадрів з метою підвищення якості дошкільної та початкової освіти. В закладі працює 35 педагогів, з них 30 осіб мають вищу освіту; освітній рівень становить 86% .

Адміністрація НВК №1 забезпечує соціальний захист дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Всю свою роботу спрямовує на створення безпечних та нешкідливих для здоров’я умов утримання, розвитку, виховання і навчання дітей, захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку вихованців. Діяльність закладу сприяє формуванню здорового способу життя, захищає їх від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності.

Певна кількість дітей має соціальний статус:

діти сироти – 1 дитина;

напівсироти - 3 дітей;

із малозабезпечених сімей - 7 дітей;

з сімей тимчасово переселених з зони АТО – 1 дитина;

діти військовослужбовців, які демобілізовані та проходять службу в зоні АТО – 11 дітей.

Соціальний педагог Лиса Л.В. та практичний психолог Мурзак Н.А. проводили обстеження житлово-побутових умов проживання вищезазначених сімей вихованців. Надавали батькам консультативну допомогу, конкретні поради щодо навчання та виховання дітей. У закладі дітям сиротам і дітям, батьки яких загинули в зоні АТО гарантовано право на збереження родинних стосунків, безоплатне дитяче харчування.

Дітям, які потребують корекції фізичного розвитку, а саме: з вадами мовлення та частоххоріючим дітям гарантовано право на відвідування компенсуючої та санаторних груп на базі навчального закладу.

Упродовж року логопедичну групу відвідували 22 вихованця, які мали мовленєві вади. Слід зазначити якісну та ефективну корекційну роботу з дітьми-логопатами, яку здійснювала вчитель-логопед Наскальна О.В. Проведення обстеження дітей в кінці навчального року показало, що із 22 дітей виправлено мовлення повністю у 18 вихованців, частково у 4 дітей. Ідуть до школи 19 дітей. Потрібно шкільний логопедичний супровід 1 дитині. На повторний корекційний курс у старшій групі залишилося 2 дитини.

Станом на 01 вересня 2016 року в навчально-виховному комплексі було укомплектовано 3 спецгрупи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та дітей, які потребують відновлення здоров’я. Працівники НВК, що працюють в групах спеціального призначення у своїй роботі керуються Законами України "Про освіту" (1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), Основами законодавства України про охорону здоров'я (2801-12), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 (305-2003-п.), наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров'я України, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (27.03.2006 N 240/165), статутом НВК.

Прийом дітей до спецгрупи здійснювався на підставі направлення Уманської дитячої міської лікарні, направлення відділу освіти, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки, довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини.

На 01.09.2016 року в заклад було направлено 24 дитини. За рік знято з обліку 6 дітей.

Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи у закладі обладнано відповідні кабінети (процедурний та масажний).

Медичне обслуговування дітей забезпечується медичним персоналом закладу: медичними сестрами Завідняк С.Ю. та Федорчук М.О., лікарем-педіатром Беженар Н.В..

У своїй роботі лікар-педіатр і медичні сестри керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.

Розроблено план роботи по оздоровлення дітей у 2016/2017 н .р. у який ввійшли заходи по реабілітації тубінфікованих дітей, дітей з анеміями, ЧХД, профілактика ГРВІ в осінній та весняний період. Протягом року організовувались та проводились лікувально-профілактичні заходи, які охопили усіх дітей санаторних груп. У березні проведено 100% диспансеризацію вихованців спец груп. Проводяться щеплення згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України; зроблено 116 лікувально-профілактичних масажі (2 рази на рік).

Медичний персонал постійно здійснював контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; контролював дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.

В групах працювала Школа санітарної просвіти батьків, дітей та працівників навчально-виховного комплексу з питань профілактики туберкульозу, ГРВІ.

Проводились антропометричні виміри, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, забезпечувалось виконання карантинних заходів.

Соціальний захист працівників та їх дітей здійснюється відповідно до вимог Колективного договору. Надаються соціальні відпустки працівникам, виплачуються лікарняні листи. Більшість працівників закладу дотримуються правил здорового способу життя, показують приклад для дітей, їх батьків та інших працівників щодо ставлення до власного здоров’я.

Організація харчування здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 20.03.2013 року № 440/22972. В закладі створено всі необхідні умови для її здійснення. А саме: харчоблок забезпечений кадрами, технічним інвентарем, в наявності достатня кількість посуду, в робочому стані плити, водонагрівачі, але є потреба придбання нової ваги для визначення правильного порціонування страв та видачі їх на вікові групи.

Упродовж року в закладі харчувалося 328 вихованців, серед них є 15 дітей, які потребували дієтичного харчування. Відповідно до медичних довідок для цих вихованців забезпечувалася безмолочна дієта, дієта «стіл №5», безрибна дієта.

Щомісяця старшою медсестрою Федорчук М.О. проводиться аналіз харчування, результати яких висвітлено в довідках, наказах, які доводяться до відома всіх працівників закладу. Так, показники виконання норм харчування дітей за 2016/2017 навчальний рік свідчать, що на 100 % виконано норму таких продуктів: хліба, олії, круп, картоплі, мяса, цукру. Виконання таких продуктів, як: масло вершкового, риби, яєць становить 70% - 80% ; овочів, фруктів, молока, сметани, сиру твердого, сиру кисломолочного становить 50% - 68%. Одна із причин не виконання норм дитячого харчування – постійне підвищення цін на продукти та недосконалий процес здійснення тендерних процедур і відповідно не вчасне забезпечення закладу продуктами харчування. Питання організації харчування дітей слухалося на нарадах при директору, виробничих нарадах, п’ятихвилинках. Протягом календарного року початкова школа НВК отримувала безкоштовні гарячі обіди. Двоє дітей – чорнобильців отримували додаткові продукти (родзинки, соки, фрукти). Із 328 вихованців НВК (199 дошкільники та 129 школярів) безкоштовно харчувалось 12 дітей, 50% оплати сплачувало 90 сімей.

Педагогами закладу здійснювався постійний щомісячний контроль за станом сплати батьками вихованців НВК коштів за денне харчування дітей. Проте, на кінець року є незначна заборгованість по батьківській платі – 4073 грн., в дошкільних групах сума боргу становить 1412 грн., в класах – 2661 грн..

У закладі приділяється належна увага здійсненню контролю за організацією харчування дітей, зокрема вивчаються та аналізуються такі питання:

перевірка якості завезених продуктів;

дотримання терміну зберігання продуктів у коморі;

дотримання правил видачі продуктів з комори на харчоблок;

дотримання правил відбору проб страв;

дотримання графіку видачі їжі;

організація оптимального питного режиму дітей;

маркування посуду;

ведення журналу здоров’я працівників харчоблоку і т.д.

Медичне обслуговування вихованців навчально-виховного комплексу здійснюється:

- в дошкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 та спільного наказу МОН та МОЗ України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ»,

- у шкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Площа медичного блоку становить: 34.6 кв. м,, складається з п’яти кімнат: кабінету медичної сестри, маніпуляційної, ізолятора, масажного кабінету та кімнати гігієни.

Матеріально-технічна база кабінетів відповідає Переліку оснащення медичного кабінету навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ – МОН України від 30.08.2005р. №432/495 на 87%.

В наявності необхідна кількість меблів, м’якого інвентарю є холодильник, ваги, ростомір, медичні інструменти, медичний інвентар, бактерицидна лампа та інше. Кабінет щеплень на 100% забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання вихованцям та працівникам закладу першої долікарської допомоги.

У медичному підрозділі НВК працюють медичні сестри Завідняк С.Ю. і Федорчук М.О.. Керівництво роботою медичного кабінету здійснює лікар-педіатр Беженар Н.В., яка закріплена за навчально-виховним комплексом Уманським міським відділом охорони здоров’я.

У своїй роботі лікар-педіатр і медичні сестри керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки. Вся документація медичних працівників ведеться своєчасно, у відповідності до Інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах.

Медичний персонал комплексу постійно здійснює контроль за станом здоров'я дітей; проводить обов'язкові медичні огляди вихованців, профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень (за наявності вакцини) у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України; надає невідкладну медичну допомогу дітям у разі гострого захворювання або травми; здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.

В закладі працює Школа санітарної просвіти батьків, дітей та працівників навчально-виховного комплексу.

Медичні сестри НВК проводить антропометричні виміри дітей, заповнюють екрани здоров’я, оформляють та передають до школи медичні картки дітей, проводять щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань на педикульоз та шкіряні хвороби, забезпечують виконання карантинних заходів.

Відповідно до завдань річного плану роботи медпрацівники систематично аналізують харчування, фізичний розвиток дітей, захворюваність, поглиблені медичні огляди дошкільників та школярів.

Постійно проводиться медико-педагогічний контроль уроків та занять з фізичної культури, результати якого фіксуються в протоколах проведення, обговорюються на педагогічних годинах, нарадах при директору (03.03.2016 р., 21.11.2016 р.). Є обов’язковим контроль за проведенням загартовуючих заходів.

Щороку в закладі проходить диспансеризація дітей дошкільного віку та учнів 4 класу.

Аналіз показників диспансерного огляду свідчить про збільшення кількості дітей - дошкільників диспансерної групи хворих на серцево-судинні захворювання та збільшення кількості дітей обох ланок з порушенням постави, плоскостопістю, грижами, порушеннями мови. Зменшилась кількість дітей з захворюваннями органів дихання, неврозами.

За результатами диспансерного огляду регулюється здійснення фізичного навантаження дітей за групами здоров’я.

Таблиця груп здоров’я
Групи, класи І група здоров’я ІІ група здоров’я ІІІ групи здоров’я
Група №1 (Потапова Г.І., Нікітченко С.І.) 23 - -
Група №2 (Христич І.М., Мельник Т.І.) 2 26 -
Група №3 (Василенко І.В., Гріднева О.М.) - 36 -
Група №4 (Павленко Л.І., Самойленко О.М.) - 23 -
Група №5 (Солод Н.І., Мартинюк А.В.) 23 - -
Група №6 (Подобедова О.О., Василенко І.В.) 20 11 -
Група №7 (Деренівська О.О., Головач І.В.) 9 21 -
1 клас (Муляревич В.В.) 18 14 3
2 клас (Хоменко А.Ф.) 14 17 1
3 клас (Вдовиченко Т.І.) 11 21 1
4 клас (Войтенко Н.В.) 8 15 3
Всього: 128 (77/51) 184 (117/67) 8 (0/8)

З дітьми ІІ групи здоров’я та частохворіючими проводиться додаткова робота – профілактичні оздоровчі масажі та лікувальна фізкультура. Так, протягом 2016 року масажистом Сергеєвою О.О. проведено 1980 оздоровчих процедур для 198 дітей, а медичним працівником Бондаренко І.Ю. – 978 заняття ЛФК у поєднанні з профілактичним масажем для 156 дошкільників та 94 учнів, (всього для 111 дітей). Лікарем - педіатром Беженар Н.В. розроблено план оздоровчих заходів, в якому враховуються рекомендацій лікарів-фахівців для оздоровлення вихованців диспансерної групи.

На сьогоднішній день в навчально-виховному комплексі функціонує 3 групи санаторного типу для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими і затухаючими формами туберкульозу та діти, частохворіючі на гострі респіраторно-вірусні інфекції (88 дітей). В цих групах протягом 2016 року проводились лікувально-профілактичні заходи, забезпечувалося відновлення їх фізичного та психоемоційного здоров’я.

В закладі систематично аналізується стан захворюваності дітей. Дані про захворюваність за рік узагальнюються на підста­ві місячних звітів, які складаються протягом року. Такий детальний аналіз дає змогу відобразити повну картину захворюваності вихованців закладу.

Стан здоров’я вихованців за 2 роки
2015 рік 2016 рік
Пропущено днів 20052/5650 20361/3329
З них по хворобі 4740/806 3169/904
Пропущено днів через хворобу (на одну дитину) 23/6 16/7
Кількість захворювань 569/69
Кількість захворювань на 1 дитину 2.5 3/0.5
Тривалість хвороби 6.8/6 5.5/13
Кількість часто хворіючи дітей 38 68
Група №1 - 23
Група №2 – 15
Група №3 - 12
Група №4 - 6
Група №5 - 9
Група №6 - 3
Група №7 - 0
Стоять на диспансерному обліку 66
Не хворіли жодного разу 21/66 = 87
Індекс захворювань 17 16/7 = 11.5
Індекс здоров’я 19/35 11/54 = 32.5

Виходячи з реальних даних захворюваності вихованців навчально-виховного комплексу встановлено, що за дванадцять місяців роботи у комплексі зареєстровано 638 випадків захворювань на 318 вихованці. При більш детальному аналізі з’ясовано, що на одну дитину (умовно) припадає 2.0 випадки захворювання і пропущено кожним із вихованців через хворобу 12.8 днів. Індекс захворювання по закладу становить 12.8.

Питання оздоровлення дітей обговорюється на радах, нарадах при директору (18.01.2016 р., 04.04.2016 р., 04.05.2016 р.), надаються необхідні консультації. Педагоги закладу спільно з медичним персоналом та батьками шукають шляхи поліпшення здоров’я дошкільників та учнів. У закладі протягом чотирьох років проводиться конкурс «Найздоровіша дошкільна група», «Найздоровіший клас».

Таблиця індексу здоров’я
Дошкільна ланка к-ть % Шкільна ланка к-ть %
Група №1 (Потапова Г.І., Нікітченко С.І.) 3 13 1 клас (Муляревич В.В.) 9 26
Група №2 (Христич І.М., Мельник Т.І.) 3 11 2 клас (Хоменко А.Ф.) 20 62
Група №3 (Василенко І.В., Гріднева О.М.) 3 8 3 клас (Вдовиченко Т.І.) 17 52
Група №4 (Павленко Л.І., Самойленко О.М.) 8 35 4 клас (Войтенко Н.В.) 20 76
Група №5 (Солод Н.І., Мартинюк А.В.) 3 13
Група №6 (Подобедова О.О., Василенко І.В.) 0 0
Група №7 (Деренівська О.О., Головач І.В.) 1 3.3

За результатами 2016 року переможцями стали група №1 (вих. Потапова Г.І., Нікітченко С.І.) та 4 клас (вч. Войтенко Н.В.).

Аналіз пропущених дітоднів по хворобі за 2 роки
2015 рік 2016 рік
Всього дітей 209/125 194/214
Всього захворювань 696/133 569/69
Шкіряні 7/0 7/0
ГРВІ 146/93 377/42
Соматичні: 160/22 178/25
Фарингіт 50/8 95/12
Бронхіт 62/6 58/3
Пневмонія 3/0 4/2
Ангіни 7/1 3/0
Інші (ліпома, розлади шлунку та ін..) 18/8
Інфекційні: (краплинні, кишкові) 84/18 7/2
Краплинні: 80/16 -
Грип -
В.віспа 79/16 -
Коклюш - -
Краснуха - -
Епідпаротит - -
Скарлатина 1/0 -
Кишкові: 2/2 7/2
Дизентерія - -
ГЕК 5/3 7/2

У 2016 році прослідковується значне зменшення інфекційних захворювань (77/16), а також незначна кількість таких хвороб як бронхіти (4/3), ангіни (4/1). Протягом року діти не хворіли на краплинні захворювання. Проте, значно зросла кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дітей дошкільного віку (на 231 випадки) у порівняні з 2015 роком.

Протягом року медики закладу намагалися працювати в напрямку виявлення у дітей захворювань на ранніх стадіях. Педагогами та медичними сестрами постійно здійснювалася санітарно-освітня та роз’яснювальна робота з батьківським колективом.

Даний вид роботи з батьками проводиться через сайт НВК, бюлетені, бесіди, консультації, засідання «круглих столів», анкетування, консультації (щодо адаптації новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінньо-зимовий та весняний період), а також - роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для подальшого їх швидшого одужання. У групах та класах проводилась консультативна робота щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах закладу.

За рік зафіксовано 7 мікротравм (дошкільники - 1, школярі - 6) та дві травми (дошкільники - 1, школярі - 1) з діагнозами: розсічення правої брови і забійна травма м’яких тканин підборіддя.

На постійному контролі здоров`я працівників комплексу, які безкоштовно, двічі на рік, в жовтні та квітні, проходять медичний огляд в міській поліклініці. Згідно наказу № 15 від 05.01.2016 р., відповідальність за проходженням медичних оглядів покладалося на старшу медичну сестру Федорчук М.О. В наявності медичні книжки всіх працівників закладу, які зберігаються в медичному кабінеті.

30.08.2016 року педагогічною радою був затверджений план заходів закладу щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей», відповідно до яких з усіма працівниками закладу повторно опрацьовано Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів. Адміністрація закладу систематично проводила інструктажі з техніки безпеки. 11.04.2017 року на виробничій нараді директор інформувала про технічний стан будівлі, обладнання, протипожежний стан закладу, дотримання працівниками закладу техніки безпеки. З дітьми організовувалася робота щодо навчання основ безпеки життєдіяльності. У жовтні та квітні відповідно до наказів закладу «Про проведення тижня безпеки дитини», «Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності та Дня охорони праці» були проведені Тижні безпеки дитини, головною метою яких було забезпечення захисту учасників освітньо-виховного процесу та підтримання безперервної роботи НВК в умовах виникнення надзвичайної ситуації. Був розроблений та затверджений тематичний план Тижня безпеки дитини із залученням педагогічного персоналу навчального закладу, батьків, працівників медичних закладів, пожежної частини. Адміністрація проводила роботу з працівниками щодо підвищення їх відповідальності у період проведення масових заходів, екскурсій, піших переходів за межі комплексу.

За сумлінну працю в системі освіти, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, добросовісне виконання посадових обов’язків працівники закладу нагороджуються дипломами, грамотами та подяками. Так, у 2016/2017 навчальному році були нагородженні педагоги: Бондаренко Людмила Василівна,

Копитко Наталія Володимирівна, Зелінська Валентина Федорівна, Гріднєва Оксана Миколаївна, Кривда Вікторія Миколаївна, Новіцька Людмила Іванівна, Гучок Оксана Борисівна, Беланчук Світлана Миколаївна.

Колектив дошкільного закладу має свої традиції, як в роботі так і у відпочинку. Адміністрація закладу тісно співпрацює з профкомітетом. В рамках 400-річчя Дня міста у жовтні 2016 було проведено екскурсію по Умані (виділено з профспілкового комітету 500 грн.), підготовлені подарунки дітям працівників (на суму 930 грн.). Приділялась належна увага оздоровленню дітей працівників НВК. У пришкільних таборах відпочивало 11 дітей (сплачено харчування на суму 2200 грн.). 14 працівників закладу отримали матеріальну допомогу (виділено 6300 грн.).

Діяльність закладу спрямована на удосконалення тісних зв’язків із батьківською громадою, залучення їх до організації навчально-виховного процесу. Слід відзначити активну роботу батьківського комітету закладу, який легалізований наказом НВК № 116 від 21.09.2016 року. Члени батьківського комітету та представник громадськості міста вирішують питання діяльності закладу на загальних батьківських зборах та радах закладу. Батьківський комітет здійснив вагомий внесок у збагачення матеріально-технічної бази закладу.

У НВК створені необхідні умови для дотримання прав громадян звернутися із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності закладу, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних, особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Є інформаційні таблички, на яких розміщені графіки прийому директором та заступником директора, номери «телефону довіри», для удосконалення роботи із зверненнями громадян, на сайті НВК створено сторінку «Звернення громадян».

Особистий прийом громадян з усіх питань, віднесених до його компетенції, здійснювали директор, заступник директора з НВР, голова профспілкової організації закладу згідно з графіком, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про затвердження графіку прийому громадян у 2016 році».

Кожне із звернень реєструється та розглядається в установленому законодавством порядку. Усі порушені питання максимально вивчаються, надаються обґрунтовані відповіді.

Протягом звітного періоду до НВК надійшло 93 звернення.

У зверненнях порушувалися такі питання: працевлаштування, якості харчування, влаштування в заклад.

Найбільше звернень стосувалося питання влаштування дітей в заклад та працевлаштування.

Директор НВК №1 В.М. Кривда

Кiлькiсть переглядiв: 830

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.