ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Закони України:

 1. Про освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про загальну середню освіту
 4. Про охорону дитинства
 5. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу.
 6. Про охорону праці
 7. Про дитяче харчування
 8. Про фізичну культуру і спорт
 9. Конвенція про права дитини
 10. Про мови в Українській РСР
 11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Укази Президента України:

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 2. Про Державну премію України в галузі освіти
 3. Про Національну доктрину розвитку освітиДошкільна освіта

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 8 грудня 2010 р. № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"
 2. від 8 жовтня 2012 р. № 910 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
 3. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 4. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 5. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 6. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 7. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 8. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 9. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 10. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 11. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 12. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства:

 1. від 13.12.2012 № 1411 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році"
 2. від 10.09.2012 № 994 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 24 вересня 2012 року за № 1642/21954 "Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України від 30 січня 1998 року № 32"
 3. від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"
 4. від 05.10.2011 № 1152 "Організаційний комітет Всеукраїнського конкурсу «На кращий Інтернет – сайт дошкільного навчального закладу»"
 5. від 15 квітня 1993 р. N 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 6. від 17.04.2006 N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 7. від 06.09.2011 р. № 1020 "Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» у 2011-2012 навчальному році"
 8. від 16.08.2004 N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"
 9. від 02.08.2005 N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"
 10. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 11. від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 12. Від 30 червня 2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 13. від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 14. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 15. від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 16. від 11 травня 2011 року №436 "Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року"
 17. від 16. 05 2011р. № 446 "Про підсумки перших Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"
 18. від 25.06.2011 р. №659 "Про підсумки Всеукраїнського фестивалю «Колискова пісня»"
 19. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"
 20. від 13.07.2007 N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
 21. від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"
 22. від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 23. від 05.05.2005 N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 24. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 25. від 20.12.93 N 455 "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"
 26. від 28.03. 2011 р. № 286 "Про проведення Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи»"
 27. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"
 28. від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 29. від 05.10. 2011 р. № 1152 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу"
 30. від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 31. від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 32. від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

 1. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 2. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 3. Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317 "Про підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля"
 4. Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"
 5. Лист Міністерства від 21.05.2012 № 1/9-388 "Про організацію роботи в ДНЗ у 2012-2013 навчальному році"
 6. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 7. Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 8. Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
 9. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 10. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 11. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10"Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 12. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.11 "Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році"
 13. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 14. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 15. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 16. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 17. Лист Міністерства № 1/9-446 від 16.05.11 "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"
 18. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 19. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 20. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 21. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 22. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 23. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 24. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 25. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 26. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
 27. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 28. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 29. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."
 30. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 31. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 32. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 33. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 34. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 35. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.11 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році» "
 36. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 37. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 38. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 39. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 40. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 41. Лист Міністерства № 1/9-446 від 16.05.11 "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників "
 42. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 43. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 44. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 45. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"
 46. Лист МОН від 12.11.2013 №1/9-803 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 47. Лист МОН від 23.09.2014 №1/9-482 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 48. Лист МОН від 29.09.2014 №1/9-500 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов`язкові профілактичні щеплення"
 49. Лист МОН від 27.06.2014 №1/9-341 "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 4. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 5. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Листи інших Міністерств:

 1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)
 2. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77
Нормативні документи

1. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджено наказом МОНУ № 128 від 20.02.2002 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 211–213.
2. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене) // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10.
3. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (інструктивно методичний лист МОНУ № 1/9-434 від 01.10.2002 р.) // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10.
4. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОНУ № 486 від 21.07.2003 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 266–270.
5. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах (затверджено наказом МОНУ № 486 від 21.07.2003 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 271.
6. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06. 2000 р. Перелік змінено ПМК № 40 114.01.2004 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 299–301.
7. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 302–315.
8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 455 від 20.12.1993 р.) / Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упоряд. К.Л. Крутій, Н.В. Погребняк. – 4-е вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 318–328.
Початкове навчання

Нормативно-правове забезпечення та методичний супровід
 • Постанова КМУ від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"
 • Постанова КМУ від 05.10.2009 р. № 1121 "Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"
 • Наказ МОН від 10.06.2011 р. №572 "Про типові навчальні плани початкової школи"
 • Наказ МОН від 12.09.2011 р. №1050 "Про навчальні програми для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"
 • Наказ МОН від 30.08.2011 р. №996 "Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану" (додатки 1-12)
 • Наказ МОН від 25.05.2012 р. № 627 "Стосовно вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти"
 • Наказ МОН від 23.11.2010 №1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
 • Лист МОН від 19.08.2011 №1/9-634-д "Інструктивно-методичні рекомендації "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 • Лист МОН від 30.01.2012 р. №1/9-66 "Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку першокласнику"
 • Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"
 • Лист МОНУ від 11.09.2007 №1/9-532 "Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів"
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.06.2012 №1/9-426 «Щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році».
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329 ‘’Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти’’.
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 30.01.2012 № 1/9-66 з рекомендаціями щодо проведення Всеукраїнскої акції «Дай руку, першокласнику!».
 • Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного лікаря України від 14.08.2001 №63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-1459 Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за №383/15074.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 '' Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів''
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 ''Організація навчально-виховного процесу у першому класі''.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.12.2004 №1/9-633 ‘’Про організацію навчання учнів початкових класів’’.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.07.2004 №1/9-406 ‘’Про облік та проведення індивідуальних та групових занять’’.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9-532 ‘’Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів’’.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 ‘’Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів’’.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329 ‘’Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти’’.
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №151/14842, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2010 за №39/17334, зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за №1237/18532.
 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 №61, від 15.10.2004 №797).
 • Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121
 • Положення про похвальний лист ‘’За високі досягнення у навчанні’’ та похвальну грамоту ‘’За особливі досягнення у вивченні окремих предметів’’, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 №579, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 №187, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 за №280/14971.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2004 р. №1/12-3765.«Про нагородження учнів початкових класів похвальним листом та похвальною грамотою».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 ‘’Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів’’.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 №1/9-286 ‘’Щодо організації екскурсійних поїздок’’.
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 ‘’Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності’’.
 • Додаток до листа МОН України від 17.08.2016р. №1/9-437 "Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/17н.р."

Базовий компонент дошкільної освіти

Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Кiлькiсть переглядiв: 607

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.